สีกายเขียวทรงเครื่องทอง

เครื่องประดับสีทองเนื้อองค์ท้าวเวสสุวัณสีเขียว

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์