สีกายแดงทรงเครื่องเงิน

เครื่องประดับสีเงินเนื้อองค์ท้าวเวสสุวัณสีแดง

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์